Usługi kancelarii adwokackiej w Białymstoku

W kancelarii adwokackiej Ewy Andrzejewskiej podejmujemy się kompleksowego prowadzenia spraw prawnych. Obsługujemy zarówno osoby prywatne, jak i instytucje oraz przedsiębiorstwa. Nasze usługi prawnicze świadczone są w zakresie: prawa cywilnego, w tym gospodarczego i rodzinnego, a także prawa karnego oraz prawa pracy. Podejmujemy się czynności procesowych i przedprocesowych. Reprezentujemy interesy Klientów przed sądami powszechnymi I i II instancji. Udzielamy porad prawnych.

 

Ikona wagi

Prawo karne

 

Podejmujemy się wymaganych czynności prawnych na każdym etapie postępowania karnego, w tym przygotowawczego oraz wykonawczego. Sporządzamy pisma procesowe.

Ikona ludzi przed sądem

Prawo cywilne i gospodarcze

Oferujemy pomoc m.in. przy tworzeniu spółek oraz rejestrowaniu podmiotów w KRS. Sporządzamy umowy cywilnoprawne i wystawiamy opinie prawne na ich temat.

Ikona pracowanika

Prawo pracy

 

Przygotowujemy projekty i opinie prawne do: umów o pracę, układów zbiorowych pracy, kontraktów menedżerskich. Reprezentujemy strony przed sądem pracy.

Ikona rodziny

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Zajmujemy się prowadzeniem spraw dotyczących rozwodu, separacji, alimentów, władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów, zaprzeczenia ojcostwa i innych.

Ikona osoby z połamaną ręką

Zadośćuczynienia i odszkodowania

Reprezentujemy naszych Klientów w zakresie egzekwowania rekompensat finansowych w formie zadośćuczynień i odszkodowań.

Ikona worka z pieniędzy

Sprawy frankowe

 Analizujemy treści umów zawartych pomiędzy konsumentami a bankami dotyczącymi kredytów. Wyjaśniamy możliwości dochodzenia roszczeń. Przygotowujemy pełną dokumentację niezbędną do…

Da mihi factum, dabo tibi ius

O kancelarii adwokackiej Ewy Andrzejewskiej

Nazywam się Ewa Andrzejewska. Ukończyłam Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zdobywając tym samym tytuł magistra prawa, a swoją aplikację adwokacką ukończyłam w 2001 roku. Moje nazwisko widnieje pod numerem 420 na liście adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Białymstoku.

Od wielu lat prowadzę kancelarię adwokacką w Białymstoku. Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie jako adwokat i szerokie kompetencje zawodowe. Regularnie uczestniczę w konferencjach branżowych, aby stale aktualizować swoją wiedzę, a tym samym świadczyć usługi prawnicze na najwyższym poziomie.

Paragraf