Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne to wyspecjalizowany dział prawa cywilnego, który jest przede wszystkim regulowany przez kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zapisane w kodeksie normy prawne regulują trzy aspekty życia: małżeństwo, pokrewieństwo oraz opiekę i kuratelę, które obejmują stosunki między małżonkami oraz między rodzicami a dziećmi.

 

Reprezentacja prawna w zakresie prawa rodzinnego

W naszej kancelarii reprezentujemy strony w sprawach sądowych oraz udzielamy porad prawnych w zakresie:

  • spraw rozwodowych, o orzeczenie separacji i o unieważnienie małżeństwa,
  • spraw o alimenty – na dzieci oraz na małżonka,
  • spraw związanych z władzą rodzicielską (ograniczeniem, zawieszeniem, pozbawieniem władzy rodzicielskiej) oraz ustaleniem kontaktów,
  • spraw o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
  • podziału majątku, intercyzy oraz zarządzaniem majątkiem dziecka.

Sprawy prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego bywają dla stron niezwykle trudne pod względem emocjonalnym, dlatego warto zwrócić się o pomoc do doświadczonego adwokata, który w sposób rzeczowy i profesjonalny poprowadzi cały proces do pozytywnego rozwiązania.

 

Dłonie nad figurkami