Zadośćuczynienia i odszkodowania

Zajmujemy się egzekwowaniem zadośćuczynień i odszkodowań. W naszej kancelarii reprezentujemy Klientów na etapie postępowania likwidacyjnego, jak i przed sądami powszechnymi. Oferujemy pełne wsparcie prawne przez cały okres trwania współpracy oraz doradztwo m.in. w zakresie zbierania materiału dowodowego.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to odrębne pojęcia dotyczące rekompensaty finansowej za straty poniesione w wyniku działań osób trzecich. Pojęcia te biorą swoje definicje z przepisów prawa cywilnego. Odszkodowanie dotyczy strat/szkód majątkowych, natomiast zadośćuczynienie – krzywd niematerialnych, takich jak cierpienie emocjonalne czy ból fizyczny, które stanowią następstwa nieszczęśliwych wypadków. Zadośćuczynienie obejmuje również cierpienie emocjonalne po stracie bliskiej osoby. Natomiast w zakres odszkodowania wchodzą:

 

statuetka sprawiedliwości

  • wszelkie wydatki medyczne, np. koszty leków, wizyt u lekarzy specjalistów, rehabilitacji;

  • uszkodzone mienie, np. pojazd, telefon;

  • utracony dochód z powodu niedyspozycyjności po wypadku.

 

Pomoc prawna przy negocjacjach

Pomoc adwokata podczas egzekwowania rekompensaty finansowej jest wskazana, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe często zaniżają wysokość oferty przedstawianej w ramach ugody. Osoba nieposiadająca doświadczenia w zakresie ubezpieczeń może nie mieć pojęcia, jaka kwota przysługuje jej w ramach rekompensaty i dlaczego, dlatego trudno w sposób samodzielny negocjować odpowiednią wysokość oferty.