Prawo karne

Prawo karne określa, co uważane jest za czyn zabroniony (przestępstwo lub wykroczenie) i reguluje, jakie sankcje przysługują za niestosowanie się do przepisów, a także szczegółowo określa zasady dotyczące egzekwowania odpowiedzialności karnej. Adwokat może reprezentować swojego Klienta w sprawach karnych jako obrońca oskarżonego (lub podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego; również o przestępstwa ścigane z urzędu) bądź jako pełnomocnik procesowy osoby pokrzywdzonej występującej w charakterze oskarżyciela.

 

Udział w postępowaniu karnym

W naszej kancelarii prowadzimy sprawy karne na wszystkich etapach postępowania, w tym wykonujemy usługi prawnicze już na etapie postępowania przygotowawczego, prowadzonego zazwyczaj przez policję bądź prokuraturę. Bierzemy udział w przesłuchaniach. Następnie uczestniczymy w toku postępowania sądowego,  a gdy zajdzie taka potrzeba – również postępowania apelacyjnego. Reprezentujemy interesy Klientów nawet na etapie postępowania wykonawczego, np. składamy wnioski o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonywaniu kary, zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego czy o przedterminowe zwolnienie warunkowe.

W kancelarii sporządzamy wszelkie pisma procesowe związane z prowadzeniem sprawy karnej: zawiadomienia, wnioski, apelacje, zażalenia, kasacje i inne. Służymy również profesjonalnymi poradami prawnymi z zakresu prawa karnego.

 

Kolumny od dołu