Sprawy frankowe

Dochodzenie przez kredytobiorców roszczeń związanych z umowy o tzw. "kredyty frankowe" jest coraz bardziej powszechne. Nie ulega wątpliwości, że profesjonalne podejście do zagadnienia, analiza każdej umowy pod kątem zasadności wytoczenia powództwa i wreszcie decyzja, z jakim roszczeniem w danym przypadku można wystąpić to podstawy prawidłowej obsługi Klienta w tej dziedzinie.

Zajmujemy się:

  • analizą treści umów zawartych pomiędzy konsumentami a bankami dotyczącymi kredytów,
  • wyjaśniamy możliwości dochodzenia roszczeń,
  • przygotowujemy pełną dokumentację niezbędną do wniesienia sprawy,
  • reprezentujemy Klientów przed Sądami I i II instancji.