Prawo pracy

Prawo pracy to zbiór norm regulujących wszystkie aspekty związane z nawiązaniem stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem – głównie będą to prawa i obowiązki wynikające z zawarcia umowy o pracę, ale nie tylko.

Nie ma jednego źródła prawa pracy, choć bez wątpienia najobszerniejszym z nich jest kodeks pracy. W zakres pozostałych aktów normatywnych wpływających na kształt prawa pracy wchodzi m.in. Konstytucja RP, prawo unijne, ale także dokumenty swoiste, takie jak regulamin pracy obowiązujący w danym zakładzie. Należy więc posiadać specjalistyczną, obszerną wiedzę prawną, aby w skuteczny sposób egzekwować zapisy prawa pracy.

W ramach usług prawniczych naszej kancelarii w zakresie prawa pracy oferujemy:

  • konsultowanie umów o pracę i kontraktów menedżerskich,
  • przygotowywanie projektów umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej,
  • przygotowywanie projektów i opiniowanie regulaminów pracy, układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania i innych tego typu dokumentów związanych z prawem pracy,
  • przygotowywanie pozwów i innych pism procesowych.

Ponadto reprezentujemy interesy stron w procesach przed sądami powszechnymi I oraz II instancji, m.in. w sprawach o wypłacenie wynagrodzenia za nadgodziny, o roszczenia z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę czy o odszkodowanie, np. za mobbing.

 

książki z okularami